Uitsluiting aansprakelijkheid

Het gebruiken van deze website en zich toegang verschaffen tot deze website, betekent dat u als gebruiker instemt met de volgende bepalingen. Edelstenen Geluk stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website. Edelstenen Geluk biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

 

Informatie op deze website

Toepassing van de informatie op de website van Edelstenen Geluk is voor eigen risico. Edelstenen en mineralen kunnen ondersteunend werken maar zijn geen vervangers voor medicatie of enig ander medisch advies. Raadpleeg bij klachten dan ook altijd je huisarts of specialist. 

Edelstenen Geluk streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. Edelstenen Geluk wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie. Edelstenen Geluk aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.

Hoewel Edelstenen Geluk alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt Edelstenen Geluk geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website.

 

Virussen

Edelstenen Geluk garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.